Grondplan gebouw

De sporthal heeft een speelvloer van 51m op 31 m. Naast de grote hal zijn er nog 2 kleinere sportzaaltjes waarvan 1 is uitgerust als turn/danshal.

In de uitbouw zijn 6 kleedkamers voorzien alsook 2 scheidrechterskleedkamers.

U kunt hier het Plan gelijkvloers 25-3-2010 downloaden om het van naderbij te bekijken.